Privacyverklaring

Algemene informatie over gegevensverwerking

Welke gegevens worden verzameld en waarom:
We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover deze vereist zijn voor het aanbieden van een goed functionerende website, inhoud en diensten. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden alleen na toestemming van de gebruiker verzameld en gebruikt. Een uitzondering geldt wanneer toestemming vooraf om feitelijke redenen niet verkregen kan worden en de verwerking van de gegevens op basis van wettelijke voorschriften is toegestaan.

Hoelang worden de gegevens bewaard: 
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn opgeslagen. Gegevens kunnen bovendien opgeslagen worden als dat voorzien is door de Europese of nationale wetgevers in EU-verordeningen, -wetten of overige -voorschriften, waaraan de verantwoordelijke gehouden is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er een noodzaak is om de gegevens langer te bewaren in verband met het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van een overeenkomst.
Website bezoek en logbestanden
Welke gegevens worden verzameld en waarom: 
Bij elk bezoek aan onze website legt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoeker vast. 

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:
• Het IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijdstip van bezoek. 
De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker beschikbaar te kunnen stellen. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. 

Het opslaan in logbestanden vindt plaats om functioneren van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. De gegevens worden in dit verband niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
Hoelang worden de gegevens bewaard: 
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Als het gaat om het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website, gebeurt dit als de desbetreffende sessie beëindigd is. 

Als het gaat om het opslaan van de gegevens in logbestanden, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Langer opslaan is mogelijk. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker gewist of geanonimiseerd, zodat identificatie van de bezoekende klant niet meer mogelijk is.

Cookies
Welke gegevens worden verzameld en waarom: 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser worden opgeslagen of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er dus een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Dit cookie bevat een karakterreeks die een eenduidige identificatie van de browser bij opnieuw bezoeken van de website mogelijk maakt. 

Het doel van het gebruik van functionele cookies is om het gebruik van de website voor de gebruiker eenvoudiger te maken. Een aantal functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. 

De door functionele cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het opstellen van een gebruikersprofiel. 

Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analytische cookies weten we hoe de website wordt gebruikt en zo kunnen we ons aanbod continu optimaliseren. We kunnen u op deze manier een optimale gebruikerservaring bieden en u bij herhaald gebruik een zo gevarieerd mogelijke website en nieuwe inhoud presenteren. 

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Sessie Cookies (php_session)
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Google Analytics (_ga, _gat, _gid, _gat_gtag_UA_73329263_1)
Google Analytics is zo ingesteld dat deze geen persoonsgegevens verstuurd.

Contactformulier, Belafspraak en e-mailcontact
Welke gegevens worden verzameld en waarom: 
Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken voor e-mailcontact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, dan worden de in het scherm ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Verplichte gegevens zijn:
• Naam
• E-Mail
• Telefoonnummer
• Uw bericht aan ons
U kunt tevens contact opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegestuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

De gegevens worden in dit kader niet aan derden overgedragen. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt. 

Wij gebruiken de persoonsgegevens uit het invoerscherm alleen voor de afhandeling van het contact. In geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste gerechtvaardigde belang met betrekking tot de verwerking van gegevens. 

De overige tijdens het verzenden verwerkte persoonsgegevens dienen ervoor misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

Hoelang worden de gegevens bewaard: 
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de per e-mail verstuurde persoonsgegevens geldt dat als de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie wordt als beëindigd beschouwd, als uit de omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de desbetreffende kwestie definitief afgerond is.

Geautomatiseerde beslissingen
Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen aan de hand van persoonsgegevens.

Websites van derden
Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken vanuit onder andere onze blogartikelen. Wij kunnen natuurlijk niet inzien of zij net zo netjes met je gegevens omgaan zoals wij dat doen. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat je jouw persoonsgegevens deelt.

Wat zijn uw rechten
Als gebruiker van onze website en diensten heb jij enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken. 

Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren. 

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

 
 
 
 
Scroll naar top